இன்ப அதிர்ச்சி

ஓய்வு பெற்ற ராணுவ வீரருக்கு கிடைத்த இன்பஅதிர்ச்சி: கால்களை உள்ளங்கைகளால் தாங்கி வரவேற்ற நெகிழ்ச்சி சம்பவம்..!!

போபால்: மத்திய பிரதேசத்தில் ஓய்வு பெற்ற ராணுவ வீரரின் கால்களை உள்ளங்கைகளால் தாங்கி உள்ளூர் மக்கள் வரவேற்ற சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை…