இயற்கையான ஒன்றியம்

இந்தியா ஒப்பந்த அடிப்படையிலான ஒன்றியம் அல்ல, இயற்கையான ஒன்றியம் : பாரதியார் பல்கலை., மாநாட்டில் தமிழக ஆளுநர் பேச்சு!!

கோவை : நம் நாட்டை சுமார் 65 ஆண்டுகளாக தான் இந்தியா என அழைக்கிறோம் என்று பாரதியார் பல்கலை., மாநாட்டில்…