இயற்கை முறையில் விவசாயம்

பாரம்பரிய நெல் ரகங்களை மீட்டெடுக்கும் இளம் விஞ்ஞானி: இயற்கை முறையில் விவசாயம்

தருமபுரி: பாரம்பரிய நெல் ரகங்களை மீட்டெடுக்கும் நோக்கத்தில் இளம் விஞ்ஞானி இயற்கை முறையில் விவசாயம் செய்துவருகிறார். தருமபுரி மாவட்டம், நல்லம்பள்ளி…