இரண்டு மாத ஊதியத்தை வழங்க கோரி ஒப்பந்த தூய்மை பணியாளர்கள் தர்ணா போராட்டம்

இரண்டு மாத ஊதியத்தை வழங்க கோரி ஒப்பந்த தூய்மை பணியாளர்கள் தர்ணா போராட்டம்

நீலகிரி: உதகை நகராட்சியில் பணிபுரியும் 170க்கும் மேற்பட்ட ஒப்பந்த தூய்மை பணியாளர்களுக்கு இரண்டு மாத ஊதியம் இன்றுவரை வழங்கப்படாததால் நூற்றுக்கும்…