இரண்டு முறை

ஒரே நபருக்கு ஒரே ஆண்டில் இரண்டு முறை லாட்டரி சீட்டில் பரிசு! எவ்வளவு எனத் தெரிந்தால் உங்களுக்குத் தலை சுற்றிவிடும்!

அமெரிக்காவில் உள்ள மேரிலேண்ட் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கிளின்டன், 54 வயதான இவர் கடந்த டிசம்பர் மாதம் 15ம் தேதி அப்பகுதியில்…