இருப்பிட சான்றிதழை கண்காணிக்க குழு

மருத்துவ கலந்தாய்வில் பங்கேற்கும் மாணவர்களின் இருப்பிட சான்றிதழை கண்காணிக்க குழு அமைப்பு

சென்னை : மருத்துவ படிப்பு சேருவதற்கான கலந்தாய்வில் பங்கேற்கும் மாணவர்களின் இருப்பிட சான்றிதழை கண்காணிக்க குழு அமைத்து தமிழக அரசு…