இறந்த மனைவியுடன் டான்ஸ் ஆடிய கணவன்

இறந்த மனைவியுடன் டான்ஸ் ஆடிய கணவன்! எப்படி சாத்தியம் என்கிறீர்களா?

4 ஆண்டுகளுக்கு முன் உயிரிழந்த மனைவியுடன், அவரது கணவன் கண்ணீர் மல்க நடனமாடிய சம்பவம் காண்போரை கரைய வைத்தது. விர்ச்சுவல்…