இறைச்சிகள் பறிமுதல்

உணவகங்களில் உணவு பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் திடீர் ஆய்வு: காலாவதியாகி கெட்டுபோன இறைச்சிகள் பறிமுதல்

தருமபுரி: தருமபுரி நகர பகுதிகளில் உள்ள உணவகங்களில் உணவு பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். தருமபுரி மாவட்ட உணவு…