இலவச ஆதார் தகவல் திருத்த முகாம்

இலவச ஆதார் தகவல் திருத்த முகாம் : மக்கள் அலைச்சலை போக்க அஞ்சல் துறை மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஏற்பாடு!!

கோவை : கோவை பாப்பநாயக்கன் புதூர் பகுதியில், இந்திய அஞ்சல் துறை, மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில், இலவச ஆதார்…