இளைஞரிடம் 10 லட்சம் பணம் பறித்த வழக்கு

இளைஞரிடம் 10 லட்சம் பணம் பறித்த வழக்கு: பெண் காவல் ஆய்வாளருக்கு நீதிமன்ற காவல்

மதுரை: இளைஞரிடம் 10லட்சம் பணம் பறித்த வழக்கில் பெண் காவல் ஆய்வாளரை செப்டம்பர் 9ஆம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவலில்…