இஸ்ரேல் டாக்டர்கள்

தாத்தாவுக்கு செயற்கை விழி; உலக சாதனை படைத்த இஸ்ரேல் டாக்டர்கள்

பார்வை இழந்த முதியவர் ஒருவருக்கு, செயற்கை விழி வெண்படலம் பொருத்தி மீண்டும் பார்வை கிடைக்கச் செய்து அசத்தியிருக்கிறார்கள் இஸ்ரேல் நாட்டு…