இஸ்லாமியர்கள்

பக்ரீத் பண்டிகை: கோவையில் சிறப்பு தொழுகையுடன் கொண்டாடிய இஸ்லாமியர்கள்..!!

கோவை: பக்ரீத் பண்டிகையான இன்று இஸ்லாமிய மக்கள் இன்று கோவை அத்தார் ஜமாத் பள்ளி வாசலில் சிறப்பு தொழுகை நடத்தினர்….