இஸ்லாமிய நாடுகளின் கூட்டமைப்பு

பாகிஸ்தானின் பகடைக் காயாக இஸ்லாமிய நாடுகளின் கூட்டமைப்பு..! இந்தியா கடும் கண்டனம்..!

நைஜரில் நடந்த ஒரு கூட்டத்தில் குழு ஏற்றுக்கொண்ட தீர்மானங்களில் ஜம்மு காஷ்மீர் குறித்து தவறான மற்றும் தேவையற்ற குறிப்புகளை வழங்கியதற்காக…

“ராணுவத்தின் மூலம் எங்களை இந்தியா மிரட்டுகிறது”..! இஸ்லாமிய நாடுகளின் கூட்டமைப்பில் பாகிஸ்தான் கதறல்..!

பாகிஸ்தான் வெளியுறவு அமைச்சர் ஷா மஹ்மூத் குரேஷி நேற்று இஸ்லாமிய நாடுகளின் கூட்டமைப்பில் (ஓஐசி), காஷ்மீர் பிரச்சினை தொடர்பாக இந்தியா பாகிஸ்தானுக்கு…