இ பாஸ் வசதி

இப்படியும் பெறலாம் இ பாஸ்…! அந்த 3 காரணங்களை வெளியிட்ட தமிழக அரசு

சென்னை: பணி, வியாபாரம் மற்றும் புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் என்ற அடிப்படையில் இ பாஸ் பெறலாம் என்று தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது….