உணவு பொருட்கள்

ஃபிரிட்ஜில் கண்டிப்பாக வைக்கக்கூடாத உணவு பொருட்கள்!!!

ஃபிரிட்ஜ் வந்தாலும் வந்துச்சு… எது கிடைத்தாலும் அதனை ஃபிரிட்ஜில் வைத்து விடுகின்றனர். பல வீடுகளில் இது தான் நடக்கிறது. ஆனால்…

மின்சாரம் இல்லாமல் உணவு பொருட்களை பாதுகாக்கும் அதிசய ஃபிரிட்ஜ்… வாங்க தயாராக.உள்ளீர்களா???

இந்த பொருள் இல்லாமல் வீட்டில் வேலையே ஓடாது என்று சொன்னால், அது குளிர்சாதன பெட்டி தான். இது நம் உணவை…