உதிரி பாகங்களில் சிலை

உதிரி பாகங்களை பயன்படுத்தி 2 டன் எடையில் 14 அடி உயர பிரதமர் சிலை : 600 மணி நேரத்தில் உருவாக்கிய தந்தை மகன்!!

ஆந்திரா : பழைய இரும்பு பொருட்களை பயன்படுத்தி 14 அடி உயர பிரதமர் மோடியின் சிலையை தந்தையும், மகனும் தயாரித்துள்ளனர்….