உப்பிலிபாளையம் – கோல்டுவின்ஸ்

48 மாதங்களில் வருகிறது உப்பிலி பாளையம் – கோல்டுவின்ஸ் இடையே உயர்மட்ட மேம்பாலம் : டெண்டர் ஒதுக்கீடு

கோவை : கோவை மாநகரில் உள்ள உப்பிலி பாளையம் – கோல்டுவின்ஸ் இடையே உயர்மட்ட மேம்பாலம் அமைப்பதற்கான டெண்டர் ஒதுக்கீடு…