உரிமைகள் மற்றும் பாதுகாப்பு

திருநங்கைகளின் உரிமைகள் மற்றும் பாதுகாப்பு..! முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்ட மத்திய உள்துறை அமைச்சகம்..!

திருநங்கைகளின் உரிமைகளைப் பாதுகாப்பது தொடர்பாக மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அனைத்து யூனியன் பிரதேசங்கள் மற்றும் மாநிலங்களின் அனைத்து தலைமைச் செயலாளர்களுக்கும்…