உரை கிணறுகள் கண்டுபிடிப்பு

கீழடி 7ம் கட்ட அகழ்வாராய்ச்சியில் ஆச்சர்யம் : ஒரே அகழாய்வு குழியில் 3 உரை கிணறு கண்டுபிடிப்பு..!!

சிவகங்கை : கீழடி 7ம் கட்ட அகழ்வாராய்ச்சி-அகரம் அகழாய்வு தளத்தில் ஒரே அகழாய்வு குழியில் 3 உரை கிணறுகள் இருப்பது…