உலக தேங்காய் தினம் 2021

உலக தேங்காய் தினம் 2021 | தேங்காய் பற்றி உங்களுக்கு தெரியாத சூப்பரான தகவல்கள்! World Coconut Day 2021

ஒவ்வொரு ஆண்டும் செப்டம்பர் 2 அன்று, உலக தேங்காய் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாள் குறிப்பாக ஆசிய மற்றும் பசிபிக்…