உலோக பந்து

வானில் இருந்து விழுந்த உலோக பந்து : செயற்கைக்கோளின் உதிரி பாகங்களா? பதறிய மக்கள் : குஜராத்தில் அதிர்ச்சி!!

குஜராத்தின் சில பகுதிகளில் நேற்று மாலை நேரத்தில், திடீரென சில விண்வெளி கழிவுகள் வானத்திலிருந்து கொட்டியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்நிகழ்வை…