உ.பி. அமைச்சர்

இந்தியாவின் முதல் கல்வி அமைச்சரிடம் இந்தியத்தன்மையே இல்லை..! உ.பி. அமைச்சர் பரபர அறிக்கை..!

உத்தரபிரதேச அமைச்சர் ஆனந்த் ஸ்வரூப் சுக்லா, நாட்டின் முதல் கல்வி அமைச்சர் மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத்திடம் இந்தியத்தன்மை இல்லை…