ஊட்டச்சத்து குறைபாடுகள்

இந்த அறிகுறிகள் உங்களுக்கு இருக்கா? இந்தியர்களிடையே உள்ள மிகவும் பொதுவான ஊட்டச்சத்து குறைபாடுகள்..!!

சில பொதுவான ஊட்டச்சத்துக்கள் நம்மை ஆரோக்கியமாகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் வைத்திருக்க பல்வேறு உட்புற உடல் செயல்பாடுகளைச் செய்ய நமது உடலுக்கு பல்வேறு…