ஊராட்சியில் மன்றத்தின் இணை தலைவர் தேர்ந்தெடுப்பதில் திமுக உட்கட்சி பூசல்

ஊராட்சியில் மன்றத்தின் இணை தலைவர் தேர்ந்தெடுப்பதில் திமுக உட்கட்சி பூசல்: 6 உறுப்பினர்கள் வெளிநடப்பு

திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் செட்டிநாயக்கன்பட்டி ஊராட்சியில் மன்றத்தின் இணை தலைவர் தேர்ந்தெடுப்பதில் திமுக உட்கட்சி பூசல் ஏற்பட்டதால் 6 உறுப்பினர்கள் வெளிநடப்பு…