ஊராட்சி தலைவர்கள்

ஊராட்சி மன்றத் தலைவர்களின் மதிப்பூதியம் அதிகரிப்பு : தமிழக அரசு அறிவிப்பு!!

ஊராட்சி மன்ற தலைவர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஊதியம் ஆயிரம் ரூபாயில் இருந்து 2 ஆயிரம் ரூபாயாக உயர்த்தப்படும் என தமிழக அரசு…