ஊழியர்கள் சங்கம் சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்

பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஊழியர்கள் சங்கம் சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்

மதுரை: பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மதுரையில் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் உள்ளாட்சித்துறை ஊழியர்கள் சங்கம் சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில்…