எச்-1 பி விசா

நிராகரிக்கப்பட்ட ‘எச் – 1பி விசா’வுக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு: அமெரிக்கா அறிவிப்பு..!!

வாஷிங்டன் : வெளிநாட்டினர் தங்களின் நிராகரிக்கப்பட்ட ‘எச் – 1பி விசா’ விண்ணப்பத்தை மீண்டும் தாக்கல் செய்யலாம் என அமெரிக்கா…