எலியை வளர்த்த சீனர்

நாய் என நினைத்து எலியை வளர்த்த சீனர்! எப்படி தெரிந்தது தெரியுமா?

சீனாவை சேர்ந்த நபர் ஒருவர், நண்பன் வீட்டிற்கு சென்றிருந்த போது, கறுப்பு நாய் குட்டி ஒன்றை எடுத்து வந்து வீட்டில்…