எலோன் மஸ்க்

விண்ணை எட்டிய எலோனின் வரலாறு புத்தகமாக விரைவில்! எழுதப்போவது யார் தெரியுமா?

ஆப்பிள் நிறுவனர் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ், ஐன்ஸ்டீன், பெஞ்சமின் ஃபிரான்க்ளின், லியொனார்டோ டா வின்சி ஆகியோரின் சுயசரிதை புத்தகங்களை இயற்றிய பிரபல…