எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை

ஐந்து பேரை சுட்டு வீழ்த்தியது எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை..! பாகிஸ்தான் எல்லையில் ஊடுருவல் முயற்சி முறியடிப்பு..!

பஞ்சாபின் டார்ன் தரன் மாவட்டத்தில் உள்ள இந்தியா பாகிஸ்தான் சர்வதேச எல்லையை ஒட்டி அமைந்துள்ள கிராமத்தில், பாகிஸ்தானில் இருந்து இந்திய எல்லையை கடக்க…