எல்லை பாதுகாப்பு படை

ராணுவ வீரர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்த 180 கி.மீ ஓடிய சக ராணுவ வீரர்கள் : சல்யூட் அடிக்க வைத்த செயல்!!

1971ம் ஆண்டு போரில் வீர மரணமடைந்த ராணுவ வீரர்களுக்காக அஞ்சலி செலுத்த 180 கி.மீ தூரம் வரை ஓடிய எல்லை…