ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த்

இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட முதல் விமானந்தாங்கி கப்பல் : கடலில் கம்பீர நடைபோட்ட ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த்!!

இந்தியாவிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட விமானந்தாங்கி கப்பலான ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த்தை கடலில் செலுத்தி வெள்ளோட்டம் பார்க்கப்பட்டது. இந்தியாவிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட முதல் விமானந்தாங்கி கப்பல்தான்…

இந்தியா தயாரிக்கும் ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் அடுத்த ஆண்டு அர்ப்பணிப்பு : அமைச்சர் ராஜ்நாத்சிங்

இந்தியா தயாரித்துள்ள முதல் விமானந்தாங்கி போர்க்கப்பலான ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த், அடுத்த ஆண்டு நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் என்று மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர்…