ஐநா பாதுகாப்பு அவை

உய்குர் முஸ்லீம்கள் இன அழிப்பு..! ஐநா பாதுகாப்பு அவையில் மூக்குடைந்த சீனா..!

ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு சபையில் அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து மற்றும் ஜெர்மனி ஆகியவை சீனாவை மீண்டும் மூக்குடைத்துள்ளது. வடமேற்கு மாகாணமான ஜின்ஜியாங்கில் உய்குர்…