ஐ.என்.எஸ் வாகீர்

ஐஎன்எஸ் வாகிர்..! உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட ஐந்தாவது நீர்மூழ்கி போர்க் கப்பலின் சோதனை ஓட்டம் தொடக்கம்..!

இந்திய கடற்படைக்கு ஊக்கமளிக்கும் வகையில், பாதுகாப்பு இணையமைச்சர் ஸ்ரீபத் நாயக், இன்று வீடியோ கான்பரன்சிங் மூலம் மேசகான் கப்பல் கட்டும்…