ஒமேகா 3

இந்த அறிகுறிகள் உங்களுக்கு இருந்தா அது ஒமேகா 3 கொழுப்பு குறைபாடாக இருக்கலாம்…!!!

உங்கள் உணவில் அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்களைச் சேர்க்கும்போது, ​​ஒமேகா -3 கொழுப்பு அமிலங்களும் அதில் கட்டாயம் இருக்க வேண்டும். உடலுக்கு பல்வேறு…

ஒமேகா 3 கொழுப்பு அமிலங்களை பெற நீங்கள் சாப்பிட வேண்டிய ஆறு உணவுகள்!!!

சத்தான உணவை உட்கொண்டு தினமும் உடற்பயிற்சி செய்வதன் மூலம் ஒருவரின் ஆரோக்கியத்தை நன்கு கவனித்துக்கொள்வது மிகவும் அவசியம். உடல் செயல்படுவதற்கு…