ஒரே மதிப்பெண் எடுத்த ஆச்சர்யம்

பிறப்பில் மட்டுமல்ல நாங்கள் இரட்டையர்கள் அல்ல : 12ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் ஒரே மதிப்பெண் எடுத்த இரட்டை சகோதரர்கள்!!

திருப்பூர் : இரட்டைப் பிறவி இருவரும் பிளஸ் 2 தேர்வில் ஒரே மதிப்பெண் எடுத்தது ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. திருப்பூர்…