ஓடும் 108 ஆம்புலன்ஸில் பிறந்த குழந்தை

ஓடும் 108 ஆம்புலன்ஸில் பிறந்த குழந்தை : மருத்துவ உதவியாளர், ஓட்டுநருக்கு பாராட்டு

ஈரோடு: பர்கூர் மலைப்பாதையில் ஓடும் ஆம்புலன்ஸில் பெண்ணுக்கு பிரசவம் பார்த்த மருத்துவ உதவியாளர் மற்றும் ஓட்டுநர் ஆகியோருக்கு பாராட்டுகள் குவிந்து…