ஓட்ஸ் பால்

கிரீமியான ஓட்ஸ் பால் எளிய முறையில் வீட்டில் செய்வது எப்படி???

ஓட்ஸ் பால் பசுவின் பாலுக்கு ஒரு  ஆரோக்கியமான மாற்றாகும். சர்க்கரை சேர்க்கப்பட்ட மற்றும் ரசாயனங்கள் இல்லாத சுவையான ஓட்ஸ் பால்…