ஓப்போ F17

இந்தியாவில் ஓப்போ ஸ்மார்ட்போன்களின் விலைகள் குறைந்தது | முழு பட்டியல் இங்கே

ஓப்போ நிறுவனம் ஓப்போ A12, A15, ரெனோ 3 ப்ரோ மற்றும் புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட F17 உள்ளிட்ட பல ஸ்மார்ட்போன்களின்…

2020 ஆண்டின் மெல்லிய ஸ்மார்ட்போன் ஆன ஓப்போ F17 மற்றும் F17 புரோ அறிமுகமாகும் தேதி உறுதியானது!

ஓப்போ செப்டம்பர் 2 ஆம் தேதி இந்தோவில் ஓப்போ F17 மற்றும் F17 புரோ ஸ்மார்ட்போன்களை அறிமுகப்படுத்தவுள்ளது. நிறுவனம் தனது…