ஓராண்டை எட்டியது

ஓராண்டை எட்டியது டெல்லி விவசாயிகள் போராட்டம்: இன்று நாடு தழுவிய ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு அழைப்பு..!!

புதுடெல்லி: வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிராக தொடங்கிய விவசாயிகள் போராட்டம் 12 மாதத்தை எட்டியதை ஒட்டி இன்று நாடு தழுவிய ஆர்ப்பாட்டத்துக்கு…