ஓலா எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர்கள்

ஓலா எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர்கள்…. 2021 ஜனவரி முதல் இந்தியாவில் | விவரங்கள் இங்கே!

பிரபல வாடகை சவாரி சேவை தளம் ஆன ஓலா, இந்திய மின்சார ஸ்கூட்டர் பிரிவில் நுழைவதற்கு தயாராக உள்ளது. PTI…