கஜோல்

“நாளுக்கு நாள் வயசு ஏற ஏற, ட்ரெஸ் குறையுதே” – மொத்த அழகையும் ரசிகனுக்கு விருந்தளித்த கஜோல் !

மின்சார கனவு என்கிற ஒரே படத்தில் உலக தமிழ் ரசிகர்களின் கனவு கன்னியாக வலம் வந்தவர் தான் இந்த காஜல்…

“வயசு ஏற ஏற, ட்ரெஸ் கொறஞ்சிட்டே வருதே..” – மொத்த அங்கமும் காட்டிய கஜோல் !

மின்சார கனவு என்கிற ஒரே படத்தில் உலக தமிழ் ரசிகர்களின் கனவு கன்னியாக வலம் வந்தவர் தான் இந்த காஜல்…

Live-இல் முன்னழகு வளைவு தெரியும் படி கவர்ச்சி காட்டிய கஜோல் – Tempt ஆன ரசிகர்கள் !

மின்சார கனவு என்கிற ஒரே படத்தில் உலக தமிழ் ரசிகர்களின் கனவு கன்னியாக வலம் வந்தவர் தான் இந்த காஜல்…