கடத்தல் மன்னம்

கடத்தல் மன்னன் அங்கொட லொக்காவின் கூட்டாளி சோல்ட்டா என்கவுன்ட்டர் – இலங்கை போலீசார் அதிரடி

கடத்தல் மன்னன் அங்கொட லொக்காவின் கூட்டாளி சோல்ட்டா என்கவுன்ட்டரில் சுட்டுக்கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். இலங்கையில், தாதாவாக வலம் வந்த அங்கொட லொக்கா…