கடலடி ஆய்வு

ராமர் பாலம் குறித்த கடலடி ஆய்வுக்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல்..! விரைவில் பணிகள் தொடக்கம்..!

இந்தியாவிற்கும் இலங்கைக்கும் இடையில் 48 கி.மீ நீளமுள்ள ராமர் பாலத்தின் தோற்றத்தை தீர்மானிக்க நீருக்கடியில் ஆராய்ச்சி செய்யும் திட்டத்திற்கு மத்திய அரசு…