கட்டுப்படுத்த முயற்சி

“வைகையில் வைக்காதே கை“ :ஆளுயரத்திற்கு பறந்த நுரையால் பரபரப்பு!!

மதுரை : இரவு முழுவதிலும் பெய்த மழையால் வைகை ஆற்றின் தடுப்பணைகளில் நிரம்பிய நீரால் ஆளுயரத்தில் நுரை பொங்கியதால் மதுரை…