கண்ணாடி ஏலம்

தங்கமுலாம் பூசப்பட்ட மகாத்மா காந்தியின் கண்ணாடி ஏலம்..! விலையைக் கேட்டால் அதிர்ந்து விடுவீர்கள்..!

தென் மேற்கு இங்கிலாந்தின் மிகப்பெரிய ஏல இல்லமான கிழக்கு பிரிஸ்டல் ஏலத்தில் பணியாற்றும் ஊழியர்களிடம் கிடைத்த ஒரு ஜோடி மகாத்மா…