கருங்குறுவை அரிசி

பாரம்பரிய நெல்: நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் கருங்குறுவை அரிசி!!!

தற்போது இயற்கை விவசாயத்திற்கு மவுசு அதிகரித்து விட்டது. அதிலும் பாரம்பரிய நெல் இரகங்கள் பிரபலமடைந்து வருகின்றன. பாரம்பரிய நெல் வகையில்…