கருணைக்கிழங்கு வறுவல்

மணக்க மணக்க காரசாரமான கருணைக்கிழங்கு வறுவல்!!!

ஒவ்வொரு உணவும் ஒவ்வொரின் கைப்பக்குவத்திற்கு ஏற்றவாறு அதன் சுவையானது மாறுபடும். இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது கருணைக்கிழங்கு வறுவல். இதையும்…