கருவளையம் மறைய

கருவளையங்களை மறைத்து கண்களை ஒளிரச் செய்யும் அதிசய சமையலறை பொருள்!!!

நம் கண்கள் நம்மைப் பற்றி நிறைய பேசுகின்றன. மேலும் கண்களைச் சுற்றி இருண்ட வட்டங்கள் இருப்பது நாம் திட்டமிட விரும்பும்…