கல்லீரல் நச்சுத்தன்மை நீக்கம்

உடலின் கழிவுகளை வெளியேற்றி கல்லீரலை நச்சுத்தன்மை அற்றதாக வைத்துக்கொள்ள உதவும் சிறந்த உணவுகளின் பட்டியல்! | Liver detoxifying Foods

உலக சுகாதார அமைப்பின் (WHO) தகவலின்படி, கல்லீரல் நோய் இந்தியாவில் இறப்புகள் ஏற்படுவதற்கான மிகவும் முக்கியமான காரணங்களில் ஒன்றாக உள்ளது….